L’espectacle combina les músiques amb escenes de tipus còmic, basades en situacions quotidianes. És un espectacle que aglutina el teatre gestual amb la música, en aquest cas l’òpera, i amb alguns números amb intèrpret solista o bé peces que estan pensades per a quartets solistes i que oferim en format cor de cambra.

IconoViladecans