Enfila S.A. és la història de dues dones dels anys cinquanta que treballen en una fàbrica tèxtil.
Entre fils i bobines, i amb el soroll i la olor de les màquines, hi creixen, hi treballen i hi teixeixen les seves històries de vida.
Dues històries que són ben diferents per a cada una de les protagonistes.