“Espera” és un espectacle de circ que proposa al públic una experiència artística propera, perquè desitgen participar en primera persona i no ser espectadors, que miren sense ser vistos.

Les nostres intencions giren al voltant de les expectatives, l’esperança i el pas del temps.

Busquem la manera de combinar el llenguatge actual de la investigació acrobàtica amb el llenguatge a-temporal de les tradicions i rituals populars.