Què pots veure?

Una fantàstica metamorfosi de la natura, a través de les palanques i els contrapesos, que els humans intenten domesticar?

Un homenatge d’alta volada al moviment perpetu?

Inspirada en les escultures mòbils de Tinguely, Cie La Migration confronta els cicles d’una màquina estranya amb el moviment fluid dels artistes de cordes, convertint el paisatge i els seus perills en els seus socis. Marion Even va estudiar drama i dansa i Quentin Claude arts circenses. Junts han creat un instant en què l’espectacular dóna pas a la percepció sensible i on les virtuoses acrobàcies es troben el camí d’un ocell que passa, una alenada d’aire inesperat o el somni d’un espectador.