Ja ha arribat! I té correspondència per entregar. Diuen que és l’únic carter que ha repartit cartes en més de vint països dels cinc continents.

Ha entregat paquets a la Reina d’Anglaterra, al Papa i a un president de la Casa Blanca.

Viatja sol, tot i que sempre l’acompanyen la seva gorra, la seva cartera i un mocador.

Distribueix tot el que té destinatari. Però avui, en finalitzar la jornada, es dóna compte que té un paquet sense adreça ni remitent.

No sap per a qui és.

Què hauria de fer? Decideix obrir-lo i descobrir què conté aquest paquet.

Hi ha diferents objectes que li presenten situacions inexplicables. No podia sospitar que li podria passar amb aquest paquet sense propietario.

Mai ho podia haver imaginat. Però al final trobarà el destinatari.