És un espectacle sensorial que utilitza el format de recorregut on les famílies seran les protagonistes de l’experiència. Transcorre a través de la instal·lació de diferents capses d’embalatge de fusta que contenen els països que visita el Pàtric amb la seva família.

A les capses, hi troben: un petit text del diari d’en Pàtric, i el minimon (instal·lació que recrea un mon real o imaginari a petita escala) del país que visiten en aquell moment. Conforme avancen per la instal·lació,  aniran descobrint les aventures del nostre protagonista alhora que realitzen diferents accions proposats a cada un dels espais.